TRƯỞNG BP KINH DOANH

Báo cáo trực tiếp tới: Giám đốc Khách sạn

TRÁCH NHIỆM & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

• Tìm kiếm thị trường mới, hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh cho phân khúc thị trường của mình.
• Giám sát hoạt động kinh doanh của nhóm nhằm đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho từng cá nhân.
• Tạo điều kiện để các thành viên trong phòng hợp tác tốt với nhau và phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác.
• Thấu hiểu sản phẩm và dịch vụ của khách sạn.
• Đảm nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến phân khúc thị trường mình được phân công.
• Báo cáo bằng văn bản và chia sẻ thông tin về khúc thị trường Doanh nghiệp.
• Tìm kiếm và mang lại cho khách sạn khách hàng mới, đồng thời thông báo những phản hồi cho Giám đốc Kinh doanh.
• Tiến hành những hoạt động cần thiết và đóng góp ý kiến hay phát triển những đối tượng khách hàng mục tiêu thành khách hàng thân thiết.
• Thu thập thông tin mới nhất của đối thủ cạnh tranh về sự thay đổi và phát triển của họ, cũng như thông tin về giá cả sản phẩm và dịch vụ.
• Cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết của khách hàng doanh nghiêp trong và ngoài nước như người liên lạc, địa chỉ cơ quan công tác, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, etc vào hệ thống mạng của khách sạn. 
• Trực ngoài giờ làm việc theo lịch do Giám đốc điều hành sắp xếp.
• Tham gia đầy đủ các cuộc họp, gặp gỡ với Doanh nghiệp khi có yêu cầu.
• Đảm nhiệm những công việc và nhiệm vụ then chốt khác khi được yêu cầu nhằm phát triển kỹ năng và nghề nghiệp.
• Đảm bảo tất cả hợp đồng và tài liệu của khách sạn được giữ bí mật một cách thích hợp, đặc biệt là không để rơi vào tay đối thủ.
• Sắp xếp hợp đồng cho Doanh nghiệp và hoàn tất các công việc còn dang dở đối với hợp đồng đã ký. 
• Bảo vệ hình ảnh và phát huy thế mạnh của khách sạn trên thị trường bằng tác phong chuyên nghiệp, lịch thiệp, trung thực và đúng mực. Chuyên cần trong việc khiến khách hàng ngày càng quan tâm đến khách sạn.  
• Đến thăm  các và gọi điện cho khách hàng hằng ngày theo chỉ tiêu và hỗ trợ nhân viên kinh doanh cấp thấp hơn phụ trách mảng Doanh nghiệp để họ hoàn tất nhiệm vụ hằng ngày đặt ra.
• Nộp báo cáo công việc và kế hoạch hàng tuần như các cuộc viếng thăm khách hàng, lên kế hoạch và dẫn khách xem phòng khi họ yêu cầu.
• Phát huy khả năng quản lý và khuyến khích các thành viên trong phòng thực thi chiến lược Kinh doanh và Tiếp thị.
• Duy trì và cập nhật doanh thu tương ứng với chỉ tiêu cá nhân vào danh sách khách hàng  trong (ngoài nước - nếu có) với đầy đủ thông tin cần thiết như: người liên lạc, địa chỉ cơ quan công tác, số điện thoại, số fax, địa chỉ email… vào mỗi tháng.
• Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong dự báo công suất phòng trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn và đề xuất các biện pháp kịp thời để  đạt doanh thu.

TOP
Facebook chat