THƯ KÝ NHÀ HÀNG ( Room service order taker)

Báo cáo trực tiếp tới: Giám sát nhà hàng (F&B Supervisor)

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

• Hỗ trợ đội ngũ giám sát và quản lý bộ phận ăn uống bằng cách thực hiện nhiệm được phân công bao gồm việc chuẩn bị “ mise en place” . Sắp đặt nơi làm việc hàng ngày hoàn hảo để sẵn sàng đón và phục vụ khách hàng .
• Tuân thủ quy định, nội qui của Công ty liên quan đến sức khỏe, vệ sinh , an toàn, hoặc các yêu cầu tuân thủ khác, cũng như các tiêu chuẩn thương hiệu và chính sách và thủ tục của công ty.
• Sử lý tốt những yêu cầu từ khách qua thông qua điện thoại và đảm bảo phục vụ chính xác về thời gian và số phòng

NHIỆM VỤ CHÍNH
• Chuẩn bị dụng cụ phục vụ
• Chuẩn bị , nhận và hoàn thiện thủ tục xuất nhập hàng liên quan tới khâu phục vụ
• Vệ sinh và bảo trì trang thiết bị nơi làm việc
• Duy trì thường xuyên các tiêu chuẩn về vệ sinh 
• Tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị và sắp đặt nơi làm việc luôn luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ khách
• Vệ sinh dụng cụ phục vụ như: Ly, cốc, dao, thìa, dĩa, bát đĩa vv…
• Sắp đặt và vệ sinh thường xuyên quầy phục vụ (Service station)
• Báo cáo dữ liệu về tất cả mặt hàng liên quan đến công việc phục vụ khách hàng
• Làm hóa đơn thanh toán theo đúng qui trình và qui định của công ty
• Tuân thủ nội qui của công ty và có trách nhiệm nhắc nhở đồng nghiệp cùng làm theo
• Tham gia tích cực vào việc đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến kỹ thuật đảm bảo năng suất lao động
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa các đồng nghiệp
• Tham gia các cuộc họp bàn giao hàng ngày và các cuộc họp khác theo kế hoạch
• Tham gia các khóa đào tạo theo kế hoạch
• Tuân thủ qui trình phòng cháy chữa cháy và tham gia tích cực kết hợp với các bộ phận khác
• Hoạt động tích cực trong hành trình xây dựng thương hiệu và giá trị cốt lõi “ Văn Hoá Vùng Miền” và Slogan “ A relax moment, a touching sincerity”
TOP
Facebook chat