QUẢN LÝ KHỐI DỊCH VỤ ĂN UỐNG ( F&B Director)

       Báo cáo trực tiếp tới: Giám đốc Khách sạn

TRÁCH NHIỆM & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

• Chịu trách nhiệm quản lý và đạt được lợi nhuận cho tất cả các hoạt động về đồ ăn, thức uống trong khách sạn bao gồm nhà hàng, phòng tiệc và quầy bar
• Tuân thủ các quy định của địa phương liên quan đến y tế, an toàn, hoặc các yêu cầu tuân thủ khác, cũng như những tiêu chuẩn thương hiệu và chính sách và thủ tục của sở tại 
• Quản lý các hoạt động của bộ phận đạt được sự hài lòng của khách một cách tối đa
• Đảm bảo việc đào tạo nhân viên cũng như dụng cụ phục vụ đạt được hiệu quả trong việc phục vụ khách
• Đảm bảo khối dịch vụ được thiết lập theo đúng tiêu chuẩn và mong đợi của khách hàng 
• Đảm bảo việc cung cấp danh mục đồ ăn và thức uống hợp lý nhất để phục vụ khách hàng
• Hoàn thiện hệ thống dịch vụ
• Cập nhật và nắm vững thông tin về  khối dịch vụ, những chỉ số  cần thiết giúp cho việc thiết lập hệ thống hoàn thiện và trơn tru hơn

NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Giám sát việc quản lý nhà hàng, quầy bar và phòng tiệc
• Giám sát việc quản lý các hoạt động nhà bếp
• Giám sát việc quản lý các hoạt động phục vụ của khối dịch vụ ăn uống
• Quản lý nhân viên trong cơ cấu tổ chức của khách sạn và nguồn nhân lực theo chính sách của khách sạn
• Giao tiếp thường xuyên với nhân viên và thực hiện, điều hành họp giao ban hiệu quả
• Cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp tư vấn và điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc để hỗ trợ trong việc đáp ứng các mục tiêu chiến lược
• Thiết lập hệ thống theo dõi việc đạt được các mục tiêu cùng các phòng ban
• Đảm bảo khối dịch vụ tuân thủ với các hoạt động kinh doanh và chính sách 
• Làm việc chặt chẽ với phòng kinh doanh để đưa ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất
• Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
• Theo dõi và quản lý đầu vào, kiểm tra chất lượng và quy trình và thủ tục mua
• Quản lý việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho khách
• Thường xuyên theo dõi thông tin mang tính hệ thống phần mền quản lý của công ty
• Đạt được chỉ tiêu về doanh thu, xây dựng kế hoạch dự báo kinh doanh hàng tháng 
• Điều hành, kiểm soát chi phí cho đồ ăn thức uống và nhân viên
• Tối đa hóa lợi nhuận trong khối dịch vụ
• Tham gia họp, chuẩn bị ngân sách hàng năm của khối dịch vụ, kế hoạch tài chính để hỗ trợ mục tiêu tổng thể của khách sạn
• Đảm bảo tất cả các nhân viên được đào tạo về chất lượng và các tiêu chuẩn dịch vụ và có các công cụ và thiết bị cần thiết để thực hiện có hiệu quả chức năng công việc của họ
• Làm việc chặt chẽ với phòng nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực và quy hoạch nguồn nhân lực và nhu cầu trong quản lý của khối dịch vụ
• Hoạt động với Giám đốc Tài chính trong việc chuẩn bị và quản lý ngân sách của khối dịch vụ
• Chịu trách nhiệm 100% về hoạt động của khối dịch vụ
• Luôn luôn là tiên phong đưa ra phương châm chiến thắng và đạt được mục tiêu của công ty đưa ra bao gồm việc xây dựng giá trị cốt lõi “ Văn Hoá Vùng Miền” và Slogan “ A relax moment, a touching sincerity”TOP
Facebook chat