GIÁM SÁT NHÀ HÀNG (F&B supervisor)

Báo cáo trực tiếp tới:  Trợ lý Quản lý Nhà hàng (Assistant Restaurant Manager)

TRÁCH NHIỆM CHÍNH & MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

• Giám sát chuỗi dịch vụ, cung cấp và tham vấn thự đơn cho khách
• Phân công nhân viên đảm bảo cung cấp tới khách hàng chất lượng dịch vụ cao và nhất quán
• Tuân thủ quy định, nội qui của công ty liên quan đến sức khỏe, vệ sinh , an toàn, hoặc các yêu cầu tuân thủ khác, cũng như các tiêu chuẩn thương hiệu và chính sách và thủ tục của công ty.
• Sử lý tốt những yêu cầu từ khách qua thông qua điện thoại 
• Có khả năng giải quyết vấn đề về nhân viên cũng như với khách hàng

NHIỆM VỤ CHÍNH 
• Khi quản lý vắng mặt, điều hành cuộc họp giao ca đảm bảo những hoạt động của khách sạn và thông tin và yêu cầu của khách sạn được nhân viên biết đến
• Cố gắng giải quyết những vấn đề phát sinh trong ca ví dụ: Thắc mắc hay phàn nàn của khách
• Thống kê các dữ liệu và thông tin trong ca làm việc để chuyển tải tới ca tiếp theo
• Vệ sinh và bảo trì trang thiết bị nơi làm việc
• Giám sát tiền quỹ trong ca
• Giải quyết những mối bất thường trong quá trình thanh toán
• Giám sát việc bảo trì các thiết bị dịch vụ
• Hướng dẫn và điều hành nhân viên phục vụ theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ của tập đoàn 
• Hỗ trợ cấp trên tạo ra thực đơn về đồ ăn và thức uống ( Menu …wine list..)
• Giám sát dịch vụ và nhân viên
• Hoạt động với các giám sát khác và quản lý  về nhân lực, kế hoạch hoạt động và phát triển của bộ phận
• Kêt hợp với các giám sát khác và quản lý đưa ra phương châm chiến thắng và đạt được mục tiêu của công ty đưa ra bao gồm việc xây dựng giá trị cốt lõi “ Văn Hoá Vùng Miền” và Slogan “ A relax moment, a touching sincerity”
• Hướng dẫn nhân viên tuân thủ chính xác những yêu cầu , thủ tục và quy trình về an ninh, phòng cháy chữa cháy

TOP
Facebook chat